Kiwa REIT - BRL-K903

Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallateurs
BRL-K903

Kiwa REIT - BRL-K903

Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties staat in de markt bekend als de REIT-regeling. Installateurs en eigenaren van installaties kunnen al meer dan 40 jaar rekenen op Kiwa. Met een Kiwa certificaat op zak overtuigt u niet alleen toezichthouders en handhavers, zoals de overheid, maar ook uw opdrachtgevers en andere markpartijen dat u aan de actuele wet en regelgeving voldoet. U toont bovendien goed huisvaderschap aan en zult in staat zijn faal- en onderhoudskosten te minimaliseren. Bovendien verwerft u een sterkere uitgangspositie positie voor opdrachten, waaronder aanbestedingen.

Wet- en regelgeving

Ieder bedrijf dat activiteiten verricht die de bodem of het milieu kunnen bedreigen zal moeten aantonen maatregelen te hebben getroffen om de bodem en het milieu te beschermen én bovendien de veiligheid in brede zin moeten kunnen borgen . Hoewel de eisen en de invalshoeken kunnen verschillen, is dit in feite de kern van Nederlandse en Europese wet en regelgeving.

Wat betekent dit voor u?

Via de REIT-regeling kunt u aantonen dat u voldoet aan de vigerende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving.

Nieuws

05-01-2016 Plaats van inrichting op tank conformiteitsbewijs

Het College van Deskundigen heeft in het verleden besloten om de naam en adresgegevens van de plaats van inrichting alleen op het installatiecertificaat te vermelden.>>

05-01-2016 Herclassificatie na 15 jaar van kunststof opslagtanks volgens BRL-K21002

Bovengrondse kunststof opslagtanks, vervaardigd volgens de eisen van BRL-K21002 versie 01 en versie 02, zijn sinds enige tijd op de markt en komen nu in aanmerking voor herclassificatie.>>

Meer nieuws